25 Χρόνια WITEC. Γιορτάστε μαζί μας στη Ρώμη!!

Διεκδικήστε το μεγάλο δώρο της WITEC!

Εδώ θα δείτε το πώς!!

Δείτε παρακάτω τους όρους του διαγωνισμού, προκειμένου να λάβετε μέρος και να διεκδικήσετε το ταξίδι στη Ρώμη.

Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά, για τη διασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας!

Το Σάββατο, 04/05/19 στις 12:00, θα γίνει η κλήρωση κι ο θα αναδειχτεί με απολύτως διαφανή και δημόσια διαδικασία ο τυχερός του δώρου μας. Θα ακολουθήσει μπουφές για όσους φίλους βρεθούν στις εγκαταστάσεις μας!!

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και αυτόματα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων.

2) Απαγορεύεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό στους υπαλλήλους (καθώς και τους συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθμού και τους συζύγους τους) της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο τυχόν συνδέεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο με το Διαγωνισμό ή τη διαδικασία διαμόρφωσής του.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για τη έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, είναι αναγκαία τα εξής βήματα:

α) η δήλωση «Μου αρέσει» (Like) στην σελίδα «Witec Greece»

β) η δήλωση «Μου αρέσει» (Like) στην συγκεκριμένη ανάρτηση του διαγωνισμού

γ) η κοινοποίηση (share) της συγκεκριμένης ανάρτησης του διαγωνισμού δημόσια.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΗ

1) Η περίοδος συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα διαρκέσει από την Κυριακή,11/11/2018 και ώρα 12.00 μέχρι και την Κυριακή, 28/03/2019 και ώρα 12.00. Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψει και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

2) Σάββατο, 04/05/19 στις 12:00 θα γίνει η κλήρωση. Ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα καθώς και με δημόσια ανάρτηση στη σελίδα με το όνομά του.

ΔΩΡΟ

Ένας (1) τυχερός νικητής θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο (2) άτομα στη Ρώμη, το οποίο περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια προς τον προορισμό κι επιστροφής, καθώς και 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5*.

ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΔΩΡΟΥ

Απαραίτητη η προσκόμιση από τον νικητή, του προσωπικoύ μηνύματος στο facebook και η εξακρίβωση της ταυτότητάς του.

Το δώρο μπορεί να εξαργυρωθεί κατόπιν συνεννόησης! Οι ημερομηνίες, που έχουν επιλεγεί για τις διανυκτερεύσεις είναι η 21 κ 22 Σεπτεμβρίου 2019.