ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Σύστημα Παρουσίας Προσωπικού έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες μιας επιχείρησης στον τομέα της ασφάλειας και την παρακολούθηση της πρόσβασης των εργαζομένων.

Μονάδες Ελέγχου–Control Units & Card Readers

Τα οποία εγκαθίστανται σε διαβαθμισμένα τμήματα (κεντρικές εισόδους σε εσωτερικούς χώρους, όπως Computer Rooms, εργαστήρια, αποθήκες) των σημείων πρόσβασης με στόχο τις έγκυρες προσβάσεις από εξουσιοδοτημένα άτομα σε χώρους υψηλής ασφάλειας,αναλαμβάνοντας τον έλεγχο και την παρακολούθηση, με πλήρη και λεπτομερή αναφορά.