Το νέο Coffee Island στην Καλλιθέα εμπιστεύτηκε την Witec για το Σύστημα Ασύρματης Παραγγελιοληψίας.