Αναβάθμιση εξοπλισμού ESTIASIS  στο Cafe-Wine Bar Παλιάτσος στην Πεντέλη.