Αναφορά στο περιοδικό ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Η αναφορά του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ στη Witec. Ακόμα μία αναγνώριση των πρωτοποριακών μας εφαρμογών!