• Ενεργοποιείστε το SOSQR

Για να γίνει λειτουργικό και να ενεργοποιηθεί ένα sosqr tag θα πρέπει να σκαναριστεί για πρώτη φορά από τον ιδιοκτήτη.

Σκανάρετε το SOSQR και επιλέξτε αν είστε νέος χρήστης της πλατφόρμας ή έχετε ήδη λογαριασμό (έχετε ήδη και άλλα sosqrtags). 

  • Καταχωρήστε στα στοιχεία σας 

Καταχωρίστε τα στοιχεία που αφορούν το sosqr και επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να ειδοποιηθείτε και τα προσωπικά σας δεδομένα που επιτρέπετε και θέλετε να γνωρίζει όποιος βρει το χαμένο αντικείμενο.

  • Κρεμάστε το sosqr tag στα κλειδιά ή στην τσάντα σας 

Είστε πλέον ασφαλής ότι αν χαθούν τα προσωπικά σας αντικείμενα, όποιος τα βρεί θα έχει την δυνατότητα να επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας. Κάντε αν θέλετε έναν έλεγχο για να δείτε πως λειτουργεί το σύστημα και τις πληροφορίες που θα δεί όποιος βρει το αντικείμενο σας.