ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ

Η Witec διαθέτει και εξειδικευμένο λογισμικό ειδοποίηση σερβιτόρου και ειδοποίηση Pc Reception, PC Ταμείου και ασύρματα Display για τις επιχειρήσεις ή αλυσίδες επιχειρήσεων, που έχουν αυξημένες απαιτήσεις και χρειάζονται ειδικό εξοπλισμό και ειδικά Call System λογισμικά.

 Συστήματα Ειδοποίησης από ασύρματο Button σε ρολόι σερβιτόρου και σε Display–Reception